Rychlý kontakt


608 023 246 - převody vozidel / ostatní

604 159 122 - pojištění - Zuzana

770 117 466 - pojištění - Oldřich

 

E-mail: info@vsekolemaut.cz

 

Pondělí + Středa:  8:00 - 16:30

Úterý + Čtvrtek:    8:00 - 15:30

Pátek:                   8:00 - 11:30

Jiný čas dle předchozí dohody.

 

VšeKolemAut.cz s.r.o.

(do navigace zadejte název firmy)

Nad Vršovskou horou 88/4

101 00  Praha 10, budova 07

 

 

Rychlý download

 

PLNÁ MOC - generální

PLNÁ MOC - jednorázová


Ostatní služby » Vyřízení pojistné události
Vyřízení pojistné události
Vyřídíme pojistnou událost od jejího nahlášení až po vyplacení pojistného plnění na Váš účet - rychle a bez starostí. Zde je šest jednoduchých bodů, jak postupovat.
  1. Při vzniku pojistné události se nespojíte s pojišťovnou, ale s naší společností.
  2. Sdělíte nám podrobné informace o pojistné události.
  3. Od této chvíle se nemusíte o nic starat - počínaje nahlášením pojistné události vše zařídíme my.
  4. Sdělíme Vám, jaké doklady je potřeba doplnit a v případě Vaší další nutné součinnosti Vás kontaktujeme.
  5. Komunikujeme s pojišťovnou, zajistíme další podklady pro řádné vyčíslení škody, domluvíme případnou prohlídku technikem a dále argumentujeme Váš nárok.
  6. Pojistné plnění pojišťovna zašle přímo na Váš účet.
Důležité informace k vyřízení pojistných událostí
Primárním cílem pojišťovny, stejně jako každé jiné firmy, je generovat zisk. I v tomto případě může firma (pojišťovna) dosáhnout zisku zvýšením příjmů (zdražování pojistného) nebo snižováním nákladů (mezi které se řadí i vyplácení pojistného plnění poškozeným klientům).
 
V případě zdražení pojistného pojišťovnou se může klient poměrně efektivně bránit oslovením konkurenční společnosti, která mu může nabídnout lepší cenové podmínky. V případě, kdy pojišťovna z blíže neurčeného důvodu odmítne pojistné plnění vyplatit nebo je pojistné plnění výrazně nižší, než na které máte jako klient (poškozený) nárok, jedinou možností zůstává kontaktovat pojišťovnu s tím, aby své původní rozhodnutí změnila. Otázkou je, proč by to dělala.
 
Je zde řada faktorů, které ovlivňují rozhodnutí pojišťovny o tom, zda určí, že na pojistné plnění máte či nemáte nárok, přpadně v jaké výši. Zásadní je skutečnost, že pojišťovnictví je o slovíčkaření a klíčové je pojistnou událost řádně a správně nahlásit. Následně je nutné zajistit veškeré podkladové dokumenty, které si pojišťovna vyžádá a také komunikace v průběhu šetření pojistné události. My víme jak na to.