Rychlý kontakt


608 023 246 - převody vozidel / ostatní

604 159 122 - pojištění - Zuzana

770 117 466 - pojištění - Oldřich

 

E-mail: info@vsekolemaut.cz

 

Pondělí + Středa:  8:00 - 16:30

Úterý + Čtvrtek:    8:00 - 15:30

Pátek:                   8:00 - 11:30

Jiný čas dle předchozí dohody.

 

VšeKolemAut.cz s.r.o.

(do navigace zadejte název firmy)

Nad Vršovskou horou 88/4

101 00  Praha 10, budova 07

 

 

Rychlý download

 

PLNÁ MOC - generální

PLNÁ MOC - jednorázová


Pojišťovací služby » Pojištění vozidel

Pojištění vozidel
V rámci pojištění vozidel jsme schopni zajistit jedinečné nabídky povinného ručení a havarijního pojištění, které se při porovnání s konkurencní v drtivé většině případů skutečně vyjímají. Jelikož chceme každému klientovi nabídnout maximum, přistupujeme k jednotlivým nabídkám individuálně a proto zde neuvádíme žádné "zaručené" nabídky nejlevnějšího pojištění, jako najdete na různých srovnávačích na internetu.
 
Můžete se o tom sami přesvědčit - stačí nás požádat o nezávaznou nabídku.
Povinné ručení
Celým názvem pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla je nejčastějším pojištěním vozidel a jedná se o povinné pojištění, které kryje újmu (škodu), kterou způsobíte třetí osobě. Nejnižší zákonný limit je 35/35 mil. Kč (újma na zdraví / újma (ne)majetková).
 
Může se zdát, že 35 mil. Kč je dostatečně vysoká suma, ale nenechte se zmást. Nikdo není neomylný - stačí způsobit havárii autobusu s cestujícími nebo cisterny, kdy se převážené chemikálie dostanou do blízkého říčního toku (ekologická katastrova) - proto se doporučuje volit limity vyšší, přibližně ve výši 70-100 mil. Kč. Rozdíl oproti limitům 35 mil. Kč je několik set korun ročně a za ten klid to stojí.
 
V případě neuzavření povinného ručení můžete dřívě či později počítat se sankcí, která mnohonásobně převýší cenu běžného povinného ručení (nenechte se mýlit těmi, kteří "chytře" říkají, že ČKP již na toto nedohlíží - ve chvíli, kdy jiný orgán dohlížet opět začne, bude uplatňovat sankce zpětně).
Havarijní pojištění
Havarijní pojištění, nejčastěji ve variantě "allrisk" (všechna rizika), kryje škodu způsobenou na Vašem vozidle a není podstatné, zda jste tuto škodu způsobili Vy nebo třetí osoba. V případě havarijního pojištění se doporučuje sjednat jej u silnější pojišťovny a to především z důvodu kratšího vyřízení případné pojistné události.
 
Existuje více variant havarijního pojištění. Nejčastější variantou je allrisk, která chrání Vaše vozidlo, jak název napovídá, proti všem rizikům, kterými jsou odcizení, havárie, vandalismus, živel. Vozidlo můžete pojistit například jen proti odcizení nebo proti živelným pohromám - v tomto dílčím havarijním pojištění má každá pojišťovna trochu jiné podmínky, na rozdíl od varianty allrisk, která je pro všechny pojišťovny stejná.
 
U každého havarijního pojištění se sjednává také spoluúčast, která bývá nejčastěji 5 %, min. 5000,- Kč. To znamená, že z každé vzniklé škody uhradíte určitou minimální částku a zbytek doplatí pojišťovna. Napřiklad při škodě ve výši 50 tis. Kč zaplatíte spoluúčast ve výši 5 tis. Kč a 45 tis. Kč Vám uhradí pojišťovna. Při škodě ve výši 300 tis. Kč zaplatíte spoluúčast ve výši 15 tis. Kč a 285 tis. Kč Vám uhradí pojišťovna. Nižší spoluúčast je zpravidla dražší než vyšší spoluúčast a dlouhodobá praxe ukazuje, že 5% spoluúčast bývá v drtivé většině případů nejvýhodnější.
Pojištění pořizovací ceny vozidla (GAP)
Pojištění GAP lze sjednat na nová vozidla (do půl roku stáří) a jedná se o doplňkové připojištění k havarijnímu pojištění, které zajišťuje zaplacení plné kupní ceny pojišťovnou v případě totální škody nebo odcizení a to až do 3 let stáří vozidla.
 
Varianta bez GAPu:
Nové vozidlo stojí 1 mil. Kč. Za 2 roky od pořízení bude mít vozidlo hodnotu 700 tis. Kč. V případě totální škody nebo odcizení vozidla klient od pojišťovny dostane 700 tis. Kč mínus spoluúčast (obvykle 5 %), tedy 665 tis. Kč.
 
Varianta s GAPem:
Nové vozidlo stojí 1 mil. Kč. Za 2 roky od pořízení bude mít vozidlo hodnotu 700 tis. Kč. V případě totální škody nebo odcizení vozidla klient od pojišťovny dostane 1 mil. Kč. V rámci pojištění GAP se u většiny pojišťoven neodečítá ani spoluúčast.
Připojištění k povinnému ručení
K povinnému ručení lze pojistit celá řada doplňkových připojištění, mezi které patří následující:
  • pojištění obvodových skel vozidla
  • úrazové pojištění přepravovaných osob
  • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
  • pojištění nadstandardních asistenčních služeb
  • pojištění proti živelným pohromám
  • pojištění střetu se zvěří a poškození zvěří
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odcizení vozidla
 
Máte jakékoliv dotazy k pojištění vozidel? Zavolejte nám.