Rychlý kontakt


608 023 246 - převody vozidel / ostatní

604 159 122 - pojištění - Zuzana

770 117 466 - pojištění - Oldřich

 

E-mail: info@vsekolemaut.cz

 

Pondělí + Středa:  8:00 - 16:30

Úterý + Čtvrtek:    8:00 - 15:30

Pátek:                   8:00 - 11:30

Jiný čas dle předchozí dohody.

 

VšeKolemAut.cz s.r.o.

(do navigace zadejte název firmy)

Nad Vršovskou horou 88/4

101 00  Praha 10, budova 07

 

 

Rychlý download

 

PLNÁ MOC - generální

PLNÁ MOC - jednorázová


Pojišťovací služby » Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti
Kryje Vám záda pokaždé, když něco nevyjde, jak má. Poté, co vstoupil v platnost NOZ, zaujímá pojištění odpovědnosti nezastupitelnou roli v každodenním životě.
Pojištění odpovědnosti občana v běžném životě
Jedná se o pojištění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené třetím osobám. Poskytuje ochranu na území celé Evropy a pojištěni jsou také všichni členi Vaší domácnosti. Pojištění kryje škodu způsobenou například při zábavě, rekreačním sportu, návštěvě obchodu či jiné činnosti v běžném životě. Stejně tak je pojištěna škoda, kterou způsobí Váš domácí mazlíček.
Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání
Ze zákona je zaměstnanec odpovědný za újmu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů (nebo v přímé souvislosti s nimi) až do výše 4,5násobku průměrného měsíčního platu. Pojištění odpovědnosti chrání zaměstnance před nečekanými výdaji.
Pojištění odp. vlastníka, držitele, nájemce či správce nemovitosti
Tento druh pojištění poskytuje ochranu pro případ újmy způsobené v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti a vztahuje se i na fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostor náležejícím k nemovitosti.
 
Máte jakékoliv dotazy k pojištění odpovědnosti? Zavolejte nám.