Nezávazná nabídka

Požádejte nás o nezávaznou nabídku pojištění. Zašlete nám podklady na email a my Vám zpracujeme nabídky několika pojišťoven v nejkratší možné době. Formuláře ke stažení najdete zde.

 

Mobil: 602 546 200

E-mail: info@vsekolemaut.cz

 

Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 16:30

Pátek:                   8:00 - 13:00

Pojištění odpovědnosti

Kryje Vám záda pokaždé, když něco nevyjde, jak má. Poté, co vstoupil v platnost NOZ, zaujímá pojištění odpovědnosti nezastupitelnou roli v každodenním životě.

Pojištění odpovědnosti občana v běžném životě

Jedná se o pojištění pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené třetím osobám. Poskytuje ochranu na území celé Evropy a pojištěni jsou také všichni členi Vaší domácnosti. Pojištění kryje škodu způsobenou například při zábavě, rekreačním sportu, návštěvě obchodu či jiné činnosti v běžném životě. Stejně tak je pojištěna škoda, kterou způsobí Váš domácí mazlíček.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání

Ze zákona je zaměstnanec odpovědný za újmu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů (nebo v přímé souvislosti s nimi) až do výše 4,5násobku průměrného měsíčního platu. Pojištění odpovědnosti chrání zaměstnance před nečekanými výdaji.

Pojištění odp. vlastníka, držitele, nájemce či správce nemovitosti

Tento druh pojištění poskytuje ochranu pro případ újmy způsobené v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti a vztahuje se i na fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostor náležejícím k nemovitosti.

 

Máte jakékoliv dotazy k pojištění odpovědnosti? Zavolejte nám.

Vytvořeno systémem web-rychle.cz