Pojistná událost

Na základě plné moci zastu-pujeme klienty v komunikaci s pojišťovnou v rámci vyřízení pojistných událostí.

 

Díky dlouholetým zkušenostem se nemusíme omezovat pouze na určitý typ pojistných událostí. Poradíme si se všemi druhy škod k Vaší maximální spokojenosti.

Rychlé objednání

608 023 246 nebo 602 546 200

E-mail: info@vsekolemaut.cz

 

Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 16:30

Pátek:                  8:00 - 13:00

Vyřízení pojistné události

Vyřídíme pojistnou událost od jejího nahlášení až po vyplacení pojistného plnění na Váš účet - rychle a bez starostí. Zde je šest jednoduchých bodů, jak postupovat.

  1. Při vzniku pojistné události se nespojíte s pojišťovnou, ale s naší společností.
  2. Sdělíte nám podrobné informace o pojistné události.
  3. Od této chvíle se nemusíte o nic starat - počínaje nahlášením pojistné události vše zařídíme my.
  4. Sdělíme Vám, jaké doklady je potřeba doplnit a v případě Vaší další nutné součinnosti Vás kontaktujeme.
  5. Komunikujeme s pojišťovnou, zajistíme další podklady pro řádné vyčíslení škody, domluvíme případnou prohlídku technikem a dále argumentujeme Váš nárok.
  6. Pojistné plnění pojišťovna zašle přímo na Váš účet.

Důležité informace k vyřízení pojistných událostí

Primárním cílem pojišťovny, stejně jako každé jiné firmy, je generovat zisk. I v tomto případě může firma (pojišťovna) dosáhnout zisku zvýšením příjmů (zdražování pojistného) nebo snižováním nákladů (mezi které se řadí i vyplácení pojistného plnění poškozeným klientům).

 

V případě zdražení pojistného pojišťovnou se může klient poměrně efektivně bránit oslovením konkurenční společnosti, která mu může nabídnout lepší cenové podmínky. V případě, kdy pojišťovna z blíže neurčeného důvodu odmítne pojistné plnění vyplatit nebo je pojistné plnění výrazně nižší, než na které máte jako klient (poškozený) nárok, jedinou možností zůstává kontaktovat pojišťovnu s tím, aby své původní rozhodnutí změnila. Otázkou je, proč by to dělala.

 

Je zde řada faktorů, které ovlivňují rozhodnutí pojišťovny o tom, zda určí, že na pojistné plnění máte či nemáte nárok, přpadně v jaké výši. Zásadní je skutečnost, že pojišťovnictví je o slovíčkaření a klíčové je pojistnou událost řádně a správně nahlásit. Následně je nutné zajistit veškeré podkladové dokumenty, které si pojišťovna vyžádá a také komunikace v průběhu šetření pojistné události. My víme jak na to.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz